söndag 7 mars 2010

Hot

Isabella är övertygad om att det bästa sättet att få sin vilja igenom är genom att först sätta skräck i sin omgivning. Här försöker hon sätta skräck i omgivningen. Lägg märke till hur vi alla darrar. (nä)

1 kommentar: